LỄ RA MẮT NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU MỚI TẬP ĐOÀN AMBER HOLDINGS - AMBITION 2022

  • Event AgencyBackstage Event
  • Địa điểmHà Nội
  • Thời gian04/11/2022
  • BackstageBackstage Crew

Ngày 04/11/2022 đã trở thành ngày ghi dấu nhiều kỉ niệm đáng quý của các thành viên Tập đoàn Amber, đây là cột mốc chính thức đưa Amber đến với giai đoạn Tái định vị thương hiệu với định danh thương hiệu mới “Tập đoàn Đầu tư Tài chính và Phát triển Bất động sản, Năng lượng – Amber Holdings”.