UNIONPAY – HANOI SHOPPING DISTRICT

  • Event AgencyBackstage Event
  • Địa điểmHà Nội
  • Thời gian21/12 - 22/12/2019
  • BackstageBackstage Crew

UnionPay International là công ty cung cấp dịch vụ thanh toán chất lượng cao, hiệu quả và an toàn tại nước ngoài phục vụ mạng lưới chủ thẻ lớn nhất thế giới. Thông qua việc hợp tác với hơn 2.000 tổ chức trên toàn thế giới, hiện nay mạng lưới chấp nhận thẻ UnionPay đã được mở rộng đến 178 quốc gia và khu vực, thẻ UnionPay được phát hành tại 58 quốc gia và khu vực.

Ngày 21/12 – 22/12/2019 diễn ra chương trình mua sắm cùng Unionpay –  khu trải nghiệm UnionPay Hanoi Shopping District tại phố đi bộ Hà Nội